• jinniu lake
  • jinniu lake
  • jinniu lake
  • jinniu lake
  • jinniu lake

Copyright® jinniuhu.cn

Jiangsu ICP No.14031312号-1 

Powered by:www.300.cn nanjing.300.cn

Hotel reservation

Hotel reservation

Tickets

Tickets

Tourist route

Tourist route

Characteristic shopping

Characteristic shopping

Battery ship

Page view:

Price :100 yuan/hour (4 seats)

160 yuan /30 minutes (8 seats)

 

电瓶船